Sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven skaber ikke klarhed og forenkling

Regeringen har fremsat lovforslag om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven til én ny lov – lov om boligforhold. Formålet med sammenskrivningen er ifølge bemærkninger til lovforslaget at opnå en forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Virkningen af sammenskrivningen af lovene bliver imidlertid ikke forenkling og modernisering – snarere det modsatte. Regeringen har fremsat lovforslag om sammenskrivning [...]